Общи условия

Правила за ползване

Вкусни ядки на атрактивни цени. Благодарение на онлайн магазина на Yadkite.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между „МС-22” EООД (наричан по-долу Shop.yadkite.com,  yadkite.com, Магазин ЯДКИТЕ или онлайн магазин) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Yadkite.com & Shop.yadkite.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Yadkite.com (с изключение на линка към настроящите „Общи условия“) се съгласява, изцяло приемат и се задължават да спазват тези „Общи условия“.

„МС-22” EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково ул. „Кюстенджа“ № 16 ; ЕИК по БУЛСТАТ: 202266425;

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Магазин ЯДКИТЕ”  предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина yadkite.com.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на yadkite.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Правила за използване на сайта

„Магазин ЯДКИТЕ”  (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на този интернет сайт Yadkite.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Yadkite.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Yadkite.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Shop.Yadkite.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Shop.Yadkite.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Yadkite.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Yadkite.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

Yadkite.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Yadkite.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Yadkite.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти или за да ви държим в течение за информация относно статуса на вашата поръчка.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Yadkite.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Yadkite.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език. Възможно е за коментари да се прилага модерация, но тя не е задължителна. Сайтът си запазва праводо по всяко време да спре визуализацията на коментарите или да спре тази функционалност като цяло или да изтрие безвъзвратно всички мнения. При проблеми и жалби, използвайте формата за ВРЪЗКА С НАС в сайта.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Yadkite.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Yadkite.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на Yadkite.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

Yadkite.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Yadkite.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

Yadkite.com управлява този Сайт от офисът си в Хасково , България. Yadkite.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Yadkite.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Yadkite.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • 1. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • 2. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 • 3. Приблизителна стойност на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Доставка или непосредствено преди приключване на вашата поръчка.
 • 4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • 5. Начините за Доставка са описани подробно в Доставка.
 • 6. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
 • 7. Клиента има право да запита за друг метод за доставка, който не се предлага в сайта, изпълнението на подобни поръчки зависи от възможностите на магазин Ядките. При използване на допълнителни методи за доставка е възможно да се начисли допълнителна такса за обработка на поръчката, Таксата ще бъде договорена или обявена преди приключване на поръчката

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При отказ на опакован продукт с нарушена опаковка се удържат 3лв. +  20% от сумата.

При изпратена стока с изтекъл срок на годност се подменя от сайта, като клиента НЕ дължи втора сума за доставка. Срокът на годност не може да бъде по-къс от 14* дни от датата на изпращане на стоката.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката или стока с изтекъл срок на годност, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката и цялостта им.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. При липса на протокол за увредена пратка, рекламацията ще бъде обработена индивидуално.

Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към Yadkite.com трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на Yadkite.com, но не и да го копира;
 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Yadkite.com;
 • не трябва да посочва неявно, че Yadkite.com налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Yadkite.com
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Клиентите и посетителите на Yadkite.com нямат право да:

 • разпространяват информация против Магазин ЯДКИТЕ;
 • предават, споделят или разкриват каквато и да е конфиденциална информация станала им известна при ползване на сайта или услугите предлагани от доставчикът;
 • накърняват името на фирмата, марката, услугите или продуктите предлагани от доставчика;

 Плащания

 Плащанията се извършват в размер на 100% от стойността на поръчката. За да бъде пусната поръчката им за обработка, сумата трябва да е получена по някоя от сметките на „Доставчика“ или платена при доставката на куриера.

Плащанията чрез наложен платеж се извършват на място в офис на спедиторската фирма или при посещение на спедитора във вашия дом или адрес. Цената се формира по формулата: Цена публикувана в сайта + цената на транспортните разходи на спедиторската фирма.

При получаване на плащането е възможно да платите на куриера с карта или в брой.

Промоции, намаления, кодове за намаления

Всички намалени стоки са с определен срок на намаление, който се определя от доставчика. Намалените стоки са намалени до изтичане срока на промоционалния период, прекратяване на каталога – преждевременно или не, до изчерпване на количествата. Кодовете за намаления – дават процентова или левова отстъпка, съгласно указанието на кода/ваучера, по подразбиране само за продукти които НЕ са в промоция. В някои случаи кода за отстъпка може да дава привилегии като безплатна доставка или отстъпка при определен тип на плащане или доставка с определен куриер. Повече информация може да намерите в описанието на съответния ваучер код. Ако случайно доставчика открие надплащане за продукт, стока или услуга може да ви върне надплатената сума или да Ви издаде ваучер за намаление на стойност  на надплатената сума, или процент за намаление, или връщане на сумата по БАНКОВАТА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. При предоставяне на код за намаление, кодът е с намалени е равностоен на сумата на надплащането. Срока за ползване на тази сума е 1 година от датата на издаване.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в Yadkite.com, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

Всички стоки са годни за човешка консумация спрямо законодателството на Р България

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ, НЮЗЛЕЙТЪР, ИЗВЕСТЯВАНИЯ

Всеки клиент и посетител на сайта, който е добавил имейл адреса си и/или телефония номер към нашата база данни и приема, че е съгласен да получава съобщения под формата на смс-и или имейли. За да спре получаването на информация от системата е нужно да се свърже с оператор на Yadkite.com или да използва секция за отказване на абонирането. Клиенти поръчали стока и/или услуга, ползвали информация или друго от сайта, оставили данни за контакт автоматично се добавят към БД на Yadkite.com

При извършена поръчка, сайта ще изпрати няколко транзакционни имейла/смс съобщения или известия чрез друг метод за комуникация с информация за поръчката. Тези съобщения не следва да се третират като маркетингови, а като транзакционни.

Непотърсени пратки

При непотърсени и невзети пратки в срок, си запазваме имаме право да добавим вашите данни към база данни за некоректни клиенти. Данните които се предоставят са имена, телефон и имейл.

При предходни неполучени/незаплатени пратки, магазина си запазва правото ДА НЕ изпълнява поръчки, като не дължи никакво обещетение или информация/уведомление към клиента.

Магазина си запазва правото да откаже да изпълни поръчка в случай на невъзможност за доставка, неналичен артикул или други обстоятелства, като не дължи обезщетение за това, но дължи да възстанови всички платени от клиента суми по тази поръчка ако има извършени такива.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата email и телефони.

Последна актуализация: Март 2024г.