Формуляр за упражняване правото на отказ

Стандартни указания за отказ.

  1. Имате право да се откажете от сключения от Вас с Търговеца договор от разстояние без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Търговеца.
  2. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща) или да използвате приложения стандартен формуляр за отказ.

Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на електронен адрес  shop24@yadkite.com   и ние ще Ви изпратим в рамките на деня на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договор.

 Действие на отказа:

Ако се откажете от сключения от Вас с Търговеца договор от разстояние, ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.  Вие заплащате единствено разходите по връщане на стоките.

Ще извършим възстановяването на сумата по банков път,  на посочена от Вас  банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас,  освен разходите по връщане на стоката, които са за сметка на клиента.

Моля да попълните прикачената бланка и да я изпратите на посочените в нея адреси