Data Access Request

Ограничаване на отговорността за защита на личните данни

МС-22 ООД с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с посещението на сайта ни, поръчка, контакт и други услуги предоставени от нас  се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз.

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица, с изключение на властите ако това е необходимо за обработка на личните данни в рамките на посочената/-ите тук цел/-и, или в случай, че такова задължение е възникнало по силата на приложимото законодателство.

Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.


Ако попълните вашият имейл в долното поле, ще получите достъп до вашите лични данни записани в сайта.

[wpgdprc_access_request_form]

[elfsight_whatsapp_chat id=“2″]