Бонус програма на Магазин Ядките условия за участие

Бонус програма на Магазин Ядките – условия за участие

Бонус програмата на yadkite.com възнаграждава Вашата лоялност като клиент на магазин Ядките. Събирането на Виртуални Лешници, тяхното осребряване и общите принципи на работа на Бонус програмата се уреждат от следните условия (Условия за участие):

Термини: Лешници или Виртуални лешници са точки, които може да събирате за определени дейности в сайта.

1. Участие

Право на участие в програмата имат всички регистрирани клиенти на магазин ядките: yadkite.com, с действащ клиентски профил. Участието е напълно безплатно, а програмата е част от профила Ви „моят профил“.

2. Лешници

2.1 Общи условия

Бонус програмата на магазин Ядките се базира на Лешници, които се начисляват по сметката на всеки клиент. Лешниците могат да се използват единствено за целите, упоменати в Условията за участие. Лешници от други програми не могат да бъдат трансформирани в Лешници. Клиентската сметка и наличните лешници по нея не могат да бъдат прехвърляни на трето лице, не могат да бъдат превръщани в пари в брой или изплащани по сметка. Информацията относно актуалната наличност по Вашата клиентска сметка можете да откриете в персоналния раздел „Профил“ и е видима във всеки един момент, единствено за Вас.

2.2 Събиране на лешници

За всяка покупка, направена след 09.09.2021, придобиването на лешници става автоматично, в момента в който Вашето плащане се осчетоводи при нас. За всяка платена поръчка Вашата сметка се захранва със съответния брой лешници. Количеството на начислените лешници се базира на сумата, заплатена за поръчката. За всеки 2 лева от стойността на Вашата поръчка, получавате един Лешник. Когато направите поръчка над 129 лв. получавате 20 лешници допълнително. При специални оферти или кампании, можете да получавате и допълнително Лешници.

2.3 Неначисляване на Лешници

Начисляване на Лешници не се извършва за продукти с продажна цена 0 лева (например продукти за проба, подаръци, премии), върху осребрени ваучери и други отстъпки, както и при извършени допълнителни доставки. Определен кръг от други услуги също може да бъде изключен от начисляване на Лешници. Mаксималното количество Лешници, които се начисляват за една календарна година е 10 000. След като се достигне тази стойност, не се начисляват Лешници в съответния профил до края на годината.

2.4 Начин на начисляване

Начисляването на Лешниците по сметката на клиента става автоматично и се извършва тогава, когато плащането на съответната поръчка бъде прието от магазин Ядките. лешниците се зареждат в сметката на клиента, през чийто профил е била направена поръчката. Ако един клиент прави поръчка през няколко профила в сайта, лешниците се начисляват по съответните профили. Прехвърлянето на лешници от един профил към друг е невъзможно.

2.5 Изтичане на валидността на лешниците

Ако в рамките на 12 месеца от вписването на Лешниците по сметката на клиента те не бъдат осребрени срещу премия, то тяхната валидност изтича в края на съответния период – 365 дни. В този случай Вие предварително ще получите в профила си специално напомнящо съобщение относно броя на изтичащите лешници и датата, на която те изтичат. Изтичането на валидността на Лешниците не се повлиява и в случаите, когато поради някаква причина сметката на клиента е била блокирана. лешниците от специални промоции могат да имат по-кратка валидност.

3. Осребряване на Лешници в премии, отстъпки или ваучер кодове (кодове за отстъпка)

3.1 Общи условия

Всеки участник в Бонус програмата може да превърне своите лешници в премии, ако по сметката си има налични съответния брой лешници. Премиите и необходимото за закупуването им количество Лешниците се оповестяват в Магазина за премии в магазин ядките. Премията може да бъде получена само в рамките на стандартна поръчка на стойност минимум 15 (петнадесет ) лева. Освен като премия за специални продукти, лешниците се обменят за отстъпка по стойност като всяка 1 (точка) Лешник се равнява на 0,01лв.

3.2 Условия за осребряване на лешниците

Премиите могат да бъдат получени единствено чрез личния профил на всеки клиент в профила му в „Профил – Бонус Програма“. Видът и количеството на наличните премии може да варира в зависимост от сезона и от датата на съответния месец. При определени обстоятелства или време някои от премиите могат да не бъдат налични. За определени премии стандартните Условия за участие могат да бъдат модифицирани или допълнени със специални допълнителни условия. Тези условия се оповестяват заедно с оферирането на съответната премия.

3.2.1 Условия за осребряване на лешниците за бонус кодове/ ваучери за отстъпки

Ако по сметката си имате повече от 100 (точки) виртуални лешника, може да ги замените за бонус код – отстъпка която може да бъде споделена с друг потребител. Минималното количество за осребряване не 100 точки, равняващи се 1 лев стандартна отстъпка. Валидността на генерирания ваучер (бонус) код е 7 или 30 дни след създаване. Валидността ще бъде изписана във вашия профил

3.3 Изпращане на премиите

Цените за доставка на избраните премии се определят съгласно актуалните условия за доставка.  Обмяната срещу отстъпка се извършва в стъпката преди приключване на поръчката. Могат да бъдат използвани всички лешници или част от тях.

4. Други

4.1 Прекратяване на програмата

Магазин Ядките си запазва правото да прекрати Бонус програмата по всяко време или да я замени с нова, от друг вид.

4.2 Промени

Магазин Ядките си запазва правото във всеки един момент да извършва промени и да допълва по какъвто и да е начин Условията за участие, бонус премиите или други условия по Бонус програмата. Претенции на участници към Магазин Ядките за обезщетение поради законовообусловени, характерни само за дадена страна промени, са изключени. Изменения и допълнения на настоящите Условия за участие се оповестяват чрез публикуване на сайта.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Обновено на 09.09.2021 г.